All in Design

Dear TeaHouse

Dear TeaHouse is Vietnam’s 1st modern concept tea house. They offer urbanites high-quality tea products hand sourced in small batches from selected East Asian origins enclosed in thoughtfully designed ambiance with peaceful and meditative effect.

The New District

Lần đầu tiên ra mắt vào năm 2015, cùng các chủ đề thay đổi theo từng kì, Quận Mới được sáng lập với vai trò mang đến một không gian hội chợ độc đáo đồng thời là sân chơi mới lạ dành cho những bạn trẻ yêu thích thời trang, kết nối cộng đồng cùng những trải nghiệm mua sắm chất lượng và thú vị nhất.

Sau 2 năm, The New District thay đổi bộ mặt nhận diện mới, trở thành một cộng đồng đa dạng, phong cách và đặc biệt là cá tính nổi bật.

Foody Concept

Foody is an website and mobile application for everyone who loves food based in Vietnam from 2012, and now in Indonesia and Thailand. This is a re-branding project for Foody Thailand first.